český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Protikorozní ochranný olej ve spreji – PROTECT FL 100 / PROTECT FL 100 BLUE – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2024/07/15 10:09

 

OCHRANNÝ OLEJ

PROTI KOROZI S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM

Filmotvorný, nevysychající, tenkou vrstvu lze odstranit veškerými obvyklými rozpouštědly

Neutralizuje korozi způsobenou otisky prstů

PROTECT FL 100, penetrační přípravek na součástky se složitou geometrií

PROTECT FL 100 BLUE, s modrým zabarvením, viditelný při aplikaci

na díly s plochou geometrií

Není penetrační, nezanechává skvrny při opětném uvedení do provozu

Ochrana forem, lisovacích nástrojů před skladováním, řezných nástrojů

 

 

 

POPIS
PROTECT FL 100
Bezbarvá protikorozní kapalina na ocel a hliník.
Penetrační, se slabým povrchovým napětím.
Obtížně přístupné součástky.
Mechanické součástky se složitou geometrií.

 

PROTECT FL 100 BLUE
Protikorozní kapalina na ocel a hliník.
Zabarvená modře, viditelná při aplikaci.
Není penetrační.
Díly s rovným povrchem.
„Speciálně“ na formy pro vstřikování plastů.

Ochranné protikorozní přípravky pro dlouhodobé skladování, nemastné, nevysychající, odolné UV.

 

Nepropouští vodu, vytěsňuje vodu, lze použít na vlhké povrchy. Protikorozní ochrana po obrábění s rozpustnými oleji, zajišťuje ochranu proti vlhkosti, včetně motorů nebo elektrických součástí.

Umožňuje zajišťovat ochranu proti skvrnám na veškerých součástech nebo dílech, se kterými je třeba manipulovat ručně a jsou citlivé na kyselost rukou.

 

OBLAST POUŽITÍ
Ochrana forem ve slévárnách, sklárnách, při vstřikování plastů.
Součástky vyrobené reprodukčními stroji.
Součástky přesného strojírenství.
Prototypy.
Formy.
Nářadí, lisovací nástroje.
Generální údržba.
Použití v námořním průmyslu.
Preventivní údržba.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

ÚDAJE PRO

FL 100

ÚDAJE PRO

FL 100 BLUE

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

kapalina

 kapalina

-

Barva

NF M 07.003

ASTM D 156

béžová

 modrá

-

Zápach

Čichový vjem

lehký

Bez zápachu

-

Měrná hustota při 20°C

ISO 12.155

810

778

g/l

Provozní teploty

-

-10 °C +100 °C

-10°C +100°C

-

Povrchové napětí při 20 °C

ISO 6297

21,9

29,6

Dyn/cm

VLASTNOSTI ÚČINNÉ SLOŽKY

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

ÚDAJE PRO

FL 100 

ÚDAJE PRO

FL 100 BLUE

JEDNOTKA

Kinematická viskozita při 40°C

NF EN 3104

55

120

mm2/sec

Bod samovznícení

ASTM E 659

< 200

< 200

°C

číslo kyselosti

ISO 6618

0,0

0,0

mg/(KOH)/l

Obsah sulfátového popela

NFT 60144

0,0

0,0

%

Obsah nečistot více než 5µ

FTMS 791 3005

0

0

nb/ml

Kompatibilita elastomerů

Rozměrová stálost 168 h při 40 °C

 

FTM 791

 

< 0,5

 

< 0,1

 

%

Vlastnosti z hlediska životního prostředí

Bioakumulace rozdělovací index

Oktanol/voda

 

OECD 107

 

< 3

 

< 3

 

log kOW

Klasifikace nebezpečnosti pro vodu

WGK

třída 1 bez nebezpečnosti

pro vodu

třída 1 bez nebezpečnosti

pro vodu

klasifikace

Tloušťka vlhké vrstvy

Pfundova stupnice

150

300 

µm

Odolnost vůči solné mlze

ISO 9227

ISO 4623-3

190

RI5

200 

h

-

 

NÁVOD K POUŽITÍ
Sprej několikrát protřepejte nahoru a dolu.
Nastříkejte na čistou plochu při teplotě okolí ze vzdálenosti přibližně 25 cm od plochy, kterou chcete ošetřit.
Sprej se dá používat v jakékoliv poloze.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

                                          Sprej 650 ml                               

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapalina na protikorozní ochranu s dlouhodobým účinkem, penetrační, komponenty a formy se složitou geometrií. Protect FL 100 Blue viditelný při aplikaci, ochranný sprej, ochranný aerosol, protikorozní ochrana, ochrana proti korozi, ochrana oceli, proti korozi, ochrana hliníku, proti korozi forem, ochrana proti korozi, skladování ochrana, proti korozi přeprava. Dodavatelé protikorozních přípravků. Výrobci protikorozních přípravků. Protikorozní sprej. Ochrana proti korozi. Proti korozi. Protikorozní hliník. Protikorozní kovy. Protikorozní kapalina. Dewatering. Kapalina dewatering. Kapalina water repellent. Kapalina odpuzovač vody. Kapalina proti vlhkosti. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

 

Zaručeně neobsahuje fluorované uhlovodíky

(HFC) 134 s plyny se skleníkovým efektem

Nařízení 517/2014

o fluorovaných skleníkových plynech

Kapalina na protikorozní ochranu s dlouhodobým účinkem, penetrační, komponenty a formy se složitou geometrií. Protect FL 100 Blue viditelný při aplikaci, ochranný sprej, ochranný aerosol, protikorozní ochrana, ochrana proti korozi, ochrana oceli, proti korozi, ochrana hliníku, proti korozi forem, ochrana proti korozi, skladování ochrana, proti korozi přeprava. Dodavatelé protikorozních přípravků. Výrobci protikorozních přípravků. Protikorozní sprej. Ochrana proti korozi. Proti korozi. Protikorozní hliník. Protikorozní kovy. Protikorozní kapalina. Dewatering. Kapalina dewatering. Kapalina water repellent. Kapalina odpuzovač vody. Kapalina proti vlhkosti. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE